'Communities of Practice'

Horizontaal Frontlijn Leiderschap

Samen interstedelijk leren & realiseren

Herken je deze spanningsvelden?

 

  • Gelijkwaardig samen met partners (en collega’s) werken aan vraagstukken in de stad en tegelijk met collega’s in een politiek ambtelijke hiërarchie functioneren…Wie bepaalt wat?
  • Hoe en wanneer schaal je op? Welke gedeelde stuurindicatoren hanteer je?
  • Burgerparticipatie versus de draagkracht, tijd en soms het vermogen van burgers.
  • Roep om meer vertrouwen vanuit de overheid in lokale initiatieven en anderzijds de beschuldigende vinger naar de overheid wanneer iets misgaat… Grijp je dus in of niet?
  • Gelijkheidsbeginsel en efficiënt willen werken en tegelijkertijd de systeemwereld niet de leefwereld willen laten smoren… hoe honoreer je verschillen in draagkracht?
  • Bestuurders die hun coalitieakkoord willen realiseren, maar hoe krijgen ze hun ambtenaren mee?

 

 

WIE WIJ ZIJN

Waarom ‘Communities of Practice’?

De maatschappelijke complexiteit neemt toe, terwijl de financiële middelen afnemen. Daarnaast vraagt de burger steeds vaker om daadwerkelijke participatie. Bestaande oplossingen lijken niet meer te werken. Daarom zoeken en creëren wij samen nieuwe oplossingen vanuit de kracht van de stad. In de ‘Communities of Practice’ werken we o.a. met leermeesters en topmanagers in de frontlijn en delen we interstedelijk onze dagelijkse praktijk, ervaring en bezieling. We komen tot nieuwe oplossingen door middel van co-creatie. Deel je mee? Dan kunnen wij samen vorm geven aan ‘de nieuwe ambtenaar’.

 

Wij zijn GemeenteGeuzen

Een transitienetwerk van frontlijnleiders uit grote steden. We hebben de afgelopen jaren leeromgevingen ontwikkeld voor mensen die, net als wij, doorbraken willen creëren. Ons uitgangspunt is dat horizontaal leiderschap één van de essentiële sleutels is tot het realiseren van maximale impact als nieuwe ambtenaar. Frontlijnleiders uit verschillende steden hebben hun kennis op dit gebied gebundeld. De ‘Communities of Practice’ bestaan uit 4 samenhangende elementen die met elkaar synergie opleveren. De verbinding tussen de steden op verschillende niveaus maakt het verschil.

 

“Leiderschap is persoonlijk en gaat ten diepste over relaties”

 

Brian Becon, voorzitter Oxford Leadership

HET PROGRAMMA

Hoe werken we?

Het doel van de ‘Communities of Practice’ is om met elkaar, vanuit ieders expertise en kracht en hiërarchische positie, ‘de nieuwe ambtenaar’ vanuit de praktijk vorm te geven. Waarbij de aanwezige kennis, netwerken en know how volledig worden benut. Waarbij experts en dwarsdenkers van ‘binnen en buiten’ hun perspectief geven, vragen stellen en verhalen delen. We kijken vanuit het geheel naar de delen en vanuit de delen naar het geheel. De kernvraag is: Hoe kan jij vanuit jouw authentieke persoon, in jouw positie verschil maken?

 

De persoon maakt het verschil

Effectieve frontlijnsturing vraagt een stevig persoonlijk kompas, over wie je bent en waar je voor staat. Naast kennis van het ambtelijk politieke, maatschappelijke en economische krachtenveld en besluitvormingskanalen, moet je veranderkundig sterk zijn en leiderschap kunnen geven aan energie binnen en tussen mensen. Om in dit krachtenveld staande te blijven, zijn gezonde, stevige relaties en bewuste rol keuze cruciaal. Hoe open je jezelf voor nieuwe perspectieven en tegengeluiden? Hoe hanteer je jouw ‘niet weten’? Hoe creëer je doorwaadbare plekken en hou je ruimte voor diversiteit?

 

Voor wie?

Wil je zelf het verschil maken en je collega’s, partners en burgers in positie brengen ten dienste van de stad, vanuit ‘de bedoeling’? Wil je je impact vergroten door je te verbinden met gelijkgestemde vakgenoten? Vind je ook dat persoonlijk en horizontaal leiderschap en de mate van verbinding met jezelf en met anderen hiervoor de basis vormt? Zoek je een inspirerende leeromgeving?

Dan is een ‘Community of Practice’ echt iets voor jou!

 

 

De programma's

 

‘Community of Practice’ Horizontaal en Frontlijn Leiderschap

Voor frontlijn professionals, projectleiders en beleidsadviseurs

MEER INFORMATIE...

‘Community of Practice’ Dwarskijkers

Voor stadsdeeldirecteuren en programmamanagers

MEER INFORMATIE...

Buddyschap

Verbinden van frontlijners met stadsdeeldirecteur of programmamanagers

MEER INFORMATIE...

‘Community of Practice’ Opgave en Gebiedsgericht Werken

Verbinden van 1, 2 en 3 in de praktijk

MEER INFORMATIE...

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

The important thing is not to stop questioning.

 

Albert Einstein

PRAKTISCHE INFORMATIE

De bijeenkomsten worden georganiseerd op locatie. Om beurten vervult een stad de rol van gastheer. Hiermee worden de accommodatiekosten door de gaststeden gedragen en gelijkelijk verdeeld. Tevens maken we op deze manier kennis met de unieke dynamiek van elkaars stad.

 

We gaan uit van ten minste 8 tot 12 deelnemers per groep. De hieronder genoemde kosten voor deelname zijn

(exclusief BTW)

 

  1. Community of Practice Horizontaal en Frontlijn Leiderschap: per persoon, per bijeenkomst € 695,-
  2. Community of Practice Dwarsdenken: per persoon, per bijeenkomst € 695,-
  3. Buddyschap is bij de prijs inbegrepen wanneer een stad de communities 1 én 2 afneemt.
  4. Community of Practice Opgave en Gebiedsgericht Werken per stad: bestaande uit intakes, in co-creatie maken van een opmaat programma en een bijeenkomst van 1 dag voor de gehele community € 5.900,- (evt. te verdelen onder de deelnemers).

 

Om echt verschil te kunnen maken is het aan te bevelen om je met meerdere deelnemers vanuit jouw organisatie in te schrijven. Wanneer ten minste twee personen deelnemen uit jouw organisatie of keten ben je beter in staat veranderkracht te mobiliseren in je eigen context. Alleen lukt dat vaak lastig.

 

Wanneer je andere deelnemers voordraagt betaal je zelf geen € 695,- maar € 650,- per dag. Hiervoor neem je deel aan een inspirerende ‘Community of Practice’, krijg je ons boek ‘Maak Ruimte’, over leiderschap aan complexe vraagstukken en is het lerend netwerk binnen de community voor jou toegankelijk.

 

Een andere optie is een lidmaatschap per stad, uitgaande van deelname van ten minste vier personen aan een volledige ‘Community of Practice’ reeks. Je krijgt dan 10% korting op volgende deelnemers binnen dat kalenderjaar.

 

CONTACT

Wil je meedoen, meld je aan.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar ons netwerk GemeenteGeuzen:

gemeentegeuzen@maakruimte.nl

 

Wil je een GemeenteGeus graag persoonlijk spreken?

Dan is Wilma Viel, gebiedsmanager Gemeente Almere, daar graag toe bereid:

06-10 566 148

wkviel@almere.nl

 

Afgevaardigden van onze frontlijnleiders:

Aafke Osse

06-21 570 311

aafke.osse@maakruimte.nl

 

Ciska Pouw

06-14 373 792

ciska.pouw@maakruimte.nl

 

GemeenteGeuzen is een initiatief van MaakRuimte!, een coöperatieve vereniging voor nieuw leiderschap. Naar aanleiding van het boek ‘Maak Ruimte’ hebben verschillende frontlijnleiders uit grote steden een transitienetwerk opgebouwd. Het netwerk groeit en is op dit moment vertegenwoordigd door vijf steden: Den Haag, Utrecht, Almere, Alkmaar en Amersfoort.

www.maakruimte.nl

copyright gemeentegeuzen 2015